Dobrodošli

Detektiv za podjetja opravljam:

Pred začetkom poizvedovanja se sklene detektivska pogodba in preda pooblastilo, ki omogoča pridobivanje informacij v imenu stranke. Stroški (proračun) in časovni okvir (roki) za poizvedovanje sta dva dejavnika vredna premisleka. Potem, ko se ustrezno zgradi primer začnem opravljati  naloge, kot jih smem po 26. členu Zakona o detektivski dejavnosti (v nadaljevanju: ZDD-1), pri tem pa upoštevam tudi Kodeks poklicne etike detektivov Republike Slovenije.

Detektiv v podjetju pomaga pri odkrivanju delovnopravnih kršitev ter iskanju premoženja dolžnikov. Le licencirani detektivi zagotovijo trdne dokaze, ki vzdržijo na sodiščih, ter pridobivanje informacij na strokovno etičen ter nesporen način. Neupravičeno slikovno snemanje (brez privolitve posameznika) lahko namreč pomeni tudi storitev kaznivega dejanja, vendar le v primeru, če bi s snemanjem ali uporabo posnetkov občutno posegli v zasebnost posameznika. Detektivi ne smejo izdati osebnih podatkov svoje stranke ali ogroziti identiteto naročnika detektivskih storitev, saj nosijo odgovornost za varovanje občutljivih osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti s katerimi pridejo v stik. Ob zaključku se izdela detektivsko poročilo. Detektivska preiskava se v naravi in v obsegu  pogosto spreminja, zato si stranke zaslužijo, da se jih o tem obvesti, da me lahko ponovno usmerijo na način, ki bo še naprej služil strankinim najboljšim interesom. Najboljši del ob zaključku primera je zadovoljna stranka.

Detektivska dejavnostje regulirana z: 

Copyright © 2009, Detektivske storitve Export Center.
Test alkoholiziranosti